شنبه 05 مهر ماه 1399
 
  سردآبی  
 
  لیست تماس پرورش دهندگان شهرستان فریدونشهر و سمیرم

 

ليست اسامي پرورش دهندگان ماهيان سردآبي  شهرستان فريدونشهردر سال 90

رديف 1 تا 16 : فريدونشهر                       رديف 17 تا 42 :سميرم

 

رديف

نام بهره بردار

شماره تماس

رديف

نام بهره بردار

شماره تماس

1

 آقاي نبي زاده

09132154457

23

علیرضار حیمی(حاجیلو)

09133220855

2

 آقاي احمدي

09131827046

24

مختار آقایی

09133221092

 

عزت الله مومنی

03312235347

25

علی امامی

09132205772

4

رضا کیماسی

09132306475

26

پرویز اسماعیلی

09132805287

5

حسین مدنیان

09131156963

27

آقاي امامي

09131314672

6

 آقاي كاظمي پور

09131049282

28

مهندس خسروي

09131279043

7

افراسیاب احمدی

09132310776

29

ملک حسین آقایی

09173003943

8

آقاي مومني

09133711287

30

غلامرضا بختیاری

09133217837

9

 حاج آقا خسروي

09131827100

09131827022

31

علیرضا بختیاری

09133216477

10

محمد رضا مری

03725226852

32

آقاي محمودي

 

09133854329،9132841303

11

اکبر کازرانی

09131090767

33

 آقاي ملک پور

09133846511

12

بیگلر علیمردانی

09131814964

34

علي حيدري

 

09131010396

13

شرکت تعاونی گوهردره

09131817017

35

مهدي قاسمي

 

09393133710

14

پرويز دانشمندي

09133312237

36

شرکت گسترش آبزیان

 

9138152739(فلك رفعت) 09131138288(كفاش)

15

 ياسر خسروي

09133809214

37

صفی الله ظفری

09138868637

16

حسین حبیبی

09133716029

38

یعقوب مرشدی

09138254058