چهارشنبه 07 اسفند ماه 1398
 
  واحد تولید پرورش

 

شرح وظايف واحد تولید و پرورش

واحد تولید و پرورش

 

نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول: بهروز فرهمند

 

 

شماره تلفن مستقیم:  37913345      

 

شماره تلفن داخلی: 3345

 

شرح وظایف:

نظارت بر روند فعالیت های آبزی پروری

 (پرورش ماهیان سردآبی- پرورش ماهیان گرمآبی – ماهیان زینتی - ماهیان خاویاری- تولید بچه ماهیان سردآبی و گرمابی)

ارائه آمار و اطلاعات

همکاری با نظام مهندسی

شاخص های بهره وری ، هدفمندی و سوخت آبزیان

امور مربوط به تشکل ها

پرورش سایر آبزیان – تولید در منابع آبی و بررسی فاکتورهای آب

توجیه و راهنمایی متقاضیان طرح های آبزی پروری

انجام بازدیدهای کارشناسی

پیگیری دریافت تسهیلات بانکی جهت آبزی پروران

پیگیری تأمین نهاده های مورد نیاز آبزی پروران

شرکت در جلسات کمیته های تخصصی (ماهیان گرمابی،ماهیان سرد آبی،منابع آبی و ماهیان زینتی) در سازمان مرکزی شیلات ایران

شرکت در جلسات مرتبط با فعالیت  های آبزی پروری در مرکز استان و شهرستان ها

تهیه پوشش جبری فعالیتهای شیلاتی

 

 

لیست همكاران  واحد و مسئولیت آنها :

 

داریوش دهموبد  :     كارشناس تکثیر و پرورش       37913345

ورود |عضويت
Copyright (c) 1398/12/07 مدیریت شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا