شنبه 05 مهر ماه 1399
 
  واحد بهبود کیفیت آبزیان

شرح وظايف واحد بهبود کیفیت ، فرآوری و توسعه بازار آبزیان

 

 

واحد بهبود کیفیت ، فرآوری و توسعه بازار آبزیان

 

نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول: شهره مسائلی

 

 

شماره تلفن مستقیم:  37913325      

 

شماره تلفن داخلی: 3325

 

شرح وظایف:

 

فعالیتهای بهبود کیفیت آبزیان و واحدهای فرآوری و بسته بندی آبزیان

پیگیری ایجاد بازار مصرف آبزیان و نظارت بر بازارهای عرضه آبزیان

فرهنگ سازی مصرف سرانه آبزیان و آموزشهای مربوطه

اجرای همایشها و جشنواره ها

ایزو

عضو  کمیته کدکس

کارشناس سایت شیلات اصفهان و پرتال سازمان جهاد 

شرکت در جلسات مرتبط با موارد فوق

 

 

لیست همكاران واحد و مسئولیت آنها :

 

اصغر محمد حسنی:       کارشناس تکثیر و پرورش   37913324  

 

ورود |عضويت
Copyright (c) 1399/07/05 مدیریت شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا